Friday, April 24, 2015

ASEAN Pasaran Sebenar, kata Wee

Menteri di Jabatan Perdana Menteri; Datuk Ir. Dr Wee Kah Siong baru-baru ini telah merasmikan forum Rise of ASEAN Conference and The 8th Global Entrepreneurs Roundtable 2015, menyampaikan hasrat Kerajaan Malaysia untuk melihat lebih banyak penglibatan sektor swasta membuat pelaburan dan sekaligus membantu meningkatkan ekonomi negara.

Datuk Dr Wee Ka Siong turut memaklumkan terkini pelaburan swasta menyumbang 64% daripada jumlah pelaburan berbanding pelaburan awam di Malaysia. Lantaran itu disasarkan 92% pelaburan swasta menjelang tahun 2020.

Forum yang seumpamanya bertujuan membina rangkaian dan meneroka ide-ide dalam meriahkan kebangkitan ekonomi Asean, telah dihadiri oleh beratus-ratus orang termasuk para pengusaha, pakar pembuat dasar dan pelabur dari 30 buah negara.

Pada tahun 2012, 45% daripada sebahagian besar pelaburan swasta telah dibelanjakan untuk aktiviti pengembangan syarikat. 0.2% perbelanjaan tersebut adalah untuk pembiayaan awal dan 5.45% diperuntukan untuk peringkat perkembangan syarikat-syarikat kecil. Pelaburan swasta telah berkembang 13.9% dari 2010 hingga 2014, berbanding dengan 3.1% daripada tahun 2007 hingga 2010.

Pada tahun 2012, 45% daripada sebahagian besar pelaburan swasta telah dibelanjakan untuk aktiviti pengembangan syarikat. 0.2% perbelanjaan tersebut adalah untuk pembiayaan awal dan 5.45% diperuntukan untuk peringkat perkembangan syarikat-syarikat kecil.

"Kawasan ini (ASEAN) akan menjadi destinasi pelaburan utama dari Asia dan Eropah dan potensinya adalah lebih besar daripada Kesatuan Eropah atau Amerika Utara”, para peserta ditekankan pentingnya negara-negara ASEAN sebagai ‘economic hotbeds’ pada jangkamasa terdekat oleh Dr. Wee.

Kestabilan politik serantau turut menyumbang pertumbuhan dan keperluan dengan kependudukan hampir 650 juta penduduk; sumber tenaga buruh ketiga terbesar di dunia selepas China dan India.

"Dengan keluaran dalam negara kasar gabungan (KDNK) sebanyak AS $2.4 tril (RM8.7 tril) pada tahun 2013, ia boleh menjadi yang keempat terbesar pada tahun 2050," kata Dr Wee lagi.

Sebagai penutup, Datuk Dr Wee telah mengajak peserta melihat senario yang lebih besar, "Marilah melihat di luar 30 juta pasaran Anda dan membuat 
ASEAN pasaran yang sebenar".

No comments:

Post a Comment