Friday, March 20, 2015

Tambang Teksi Bakal Naik, Rasionalisasinya (Bhg 3)

Apabila kita membincangkan sesuatu isu di dalam kerangka topik perbincangan pada hari ini, kita sebenarnya berhadapan dengan satu situasi di mana setiap seorang daripada kita mungkin mempunyai persepsi yang berbeza-beza terhadap nilai; yang dihubungkaitkan dengan sains politik dan pembentukan masyarakat.

Sesungguhnya perbezaan persepsi itu membolehkan kita memberikan dimensi baru kepada nilai yang kita pegang dan melaraskan (realigned) dengan keperluan hidup bermasyarakat pada hari ini.

Pertama sekali, persoalan yang harus kita rungkaikan ialah apa yang kita maksudkan dengan nilai? Apakah nilai yang baik dan apakah yang tidak baik dalam membentuk masyarakat? Apakah nilai yang boleh diterima dan tidak boleh diterima? Apakah ada ideologi atau fahaman mahupun doktrin politik yang mampu menguasai intrepretasi nilai dalam pembentukan masyarakat?

Antara nilai akhlak yang mesti ada ialah adil, jujur, perasaan ukhuwah, musyuwarah, tolong-menolong, kenal-mengenal dan faham-memahami. Itulah antara pengajaran yang tersembunyi di dalam Al Quran dan sebagai umat Islam, tidak mengira dari mana peringkat kedudukan dan kehidupan mahupun fahaman, amalan dan ibadah yang baik amatlah dituntut.


Maka sebegitu jugalah di dalam mendekati dan menanggani permasalahan yang sering menghimbau industri teksi, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) telah mempelbagaikan gerakan dengan semua yang berkepentingan di dalam mencari satu jalan tengah; resolusi Win/Win di antara pengguna dan pemberi perkhidmatan. 3 pendekatan telah diambil dan dilaksanakan melalui  1; Perbincangan kumpulan Fokus, 2; Sesi Taklimat dan 3; Paparan Galeri Infomasi di tempat-tempat strategik.


1; Perbincangan kumpulan Fokus
2; Sesi Taklimat


dan 3; Paparan Galeri Infomasi

Janganlah kita terlalu terbawa dengan meronta perasaan peribadi tanpa mempedulikan orang lain; self centric. Sedang hidup kita amat dekat dan memerlukan di antara satu dengan yang lain. Semua orang dari semua peringkat adalah rakyat Malaysia, walaupun beliau adalah seorang pemimpin mahupun akar umbi.

Apakah bentuk masyarakat kini hanya tentang Aku, Aku dan Aku sahaja? Bak kata pepatah,  

"Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more." - H. Jackson Brown, Jr.

No comments:

Post a Comment