Thursday, March 19, 2015

Tambang Teksi Bakal Naik, Rasionalisasinya (Bhg 2)

Susulan kepada blog sebelumnya; Bahagian Kedua 

Mungkin ramai tertanya-tanya sekian lama berapa banyak terdapat bilangan lesen perkhidmatan teksi telah dikeluarkan. Sejumlah 64, 547 buah lesen telah dikeluarkan mengikut pecahan yang disertakan di sini. Operasi industri teksi adalah mengikut keperluan dan tujuan yang berbeza bagi menampung kehendak pengguna di kawasan yang telah ditetapkan di seluruh negara.

Di bawah adalah pecahan terperinci mengikut negeri dan pemilikan tujuan perlesenan.

 Sebagai sebahagian usaha Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) bagi menambahbaik mutu dan perkhidmatan teski, didapati 5 bidang utama dalam memastikan peningkatan mutu industri teksi negara yang merangkumi:

 Inisiatif itu memberi penekanan kepadaSepertimana biasa, sebagai penentukur dalam mana-mana organisasi pastinya setiap habuan/ganjaran mestinya ada satu hukuman (Stick and Carrot) yang difikirkan munasabah dan wajar bagi memastikan semua pihak berkepentingan dan perjalanan yang lebih sihat. 

Kewajipan dan sikap bertanggungjawap semua amatlah ditekankan supaya industri teksi lebih mapan dan produktif lagi efisyen selari dengan pembangunan negara.

No comments:

Post a Comment