Wednesday, March 25, 2015

Peranan Pusat Kajian Pondok (PKP)

Pendidikan Agama amat berperanan di dalam melahirkan cendekiawan Islam yang mapan di dalam membelah gelora kehidupan semasa, tambahan pula diperhatikan dengan dasar langit terbuka yang bebas seringkali mengetuk dan merobek pintu-pintu kehidupan sederhana dan keamanan selama ini.
Lantaran itu, penubuhan Pusat Kajian Pondok yang dilancarkan berpusat di Kolej Universiti Isaniah (KUIN) Kedah oleh Yang Amat Berhormat Dato Seri Dato' Sri Haji Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak amat tepat dengan perlantikan YBhg Dato’ Dr Mashitah Ibrahim sebagai Pengarah  PKP yang pertama bagi mencetuskan konsep pondok moden bagi melahirkan golongan Ulama lantas menjadi pelapis kepada pendidikan Islam yang semasa.

Sistem pengajian pondok merupakan salah satu kaedah alternatif masyarakat Melayu di Malaysia menuntut ilmu di pelbagai peringkat usia. Pengajian pondok amat sinonim sebagai destinasi pengajian agama samada secara sepenuh masa atau pengisi matapelajaran Agama yang diperolehi di sekolah-sekolah kerajaan.

Tidak kurang pula di kalangan lebih usia yang menetap di pondok sebagai proses memperbaiki pembacaan Al-Quran dan mendalami ilmu agama. Malahan ada sesetengah pondok yang menyediakan perkhidmatan khusus seperti rawatan dan pemulihan dari najis dadah kepada masyarakat setempat.

Sehingga kini institusi pengajian pondok masih mendapat tempat di hati masyarakat Melayu-Islam. Maka tidak hairanlah dan kena pada masanya, keunikan sistem pengajian pondok dibentuk di dalam membentuk akhlak Muslim seperti yang dituntut agama.

Persoalannya, sejauh manakah pengajian pondok telah berjaya melahirkan Ulama? Apakah hambatan dan apa pula faktor-faktor yang menyumbang kepada kekuatan dan kelemahan pusat pengajian ini jikalau ditinjau dalam konteks sosio-ekonomi negara?

Justeru  itu, Pengarah PKP dilihat menyedari keadaan sebenar telah mengatur langkah awal, sebuah pusat pondok moden yang memberi perhatian dan minat yang mendalam di dalam masyarakat Melayu-Islam sebagai pemangkin dan memantau pendidikan Islam yang mampu melahirkan tokoh dan cendeiakawan Islam apalagi sebagai pelapis Ulama yang berdaya dinamis melayari cabaran masakini.

Pembangunan pondok yang dinamis perlu untuk memantapkan pendidikan Islam menyeluruh melibatkan antaranya aspek falsafah, sejarah, pengurusan dan pentadbiran, pengembangan kurikulum, penjanaan modal insan dan sumbangannya kepada jatidir umat Muslim Nusantara yang menelusuri aliran Ahli Sunnah wal Jamaah.

Dasar globalisasi telah membuka pintu kepada cabaran-cabaran baru dan bertembung dengan fahaman Islam dan budaya masyarakat sebelumnya. Isu berkaitan dakyah Liberalisme, Pluralisme di antaranya turut mencetuskan bibit yang sengit dengan ideologi saintifik dan pasca moden.
Ajaran dan rujukan songsang yang tersebar secara meluas mempengaruhi golongan belia melalui medan sosial. Frasa-frasa yang “hip” dan semasa seperti ‘Oh My God, Thank God’, perayaan seperti Valentine’s Day, Halloween, Candlelight Vigil di antaranya bermain di bibir dan terjentik di nurani mereka.

Setelah fahaman Syiah menular, disambung pula Wahabbi. Kini ungkapan Jihad disesatkan sebagai ‘pengganas’ berikutan kefahaman dan amalan agama yang Islam yang longgar dan terikut dengan tanggapan media dan pimpinan barat kepada ‘Islamofobia’. Lebih teruk dan bagai mengiakan Islam itu keganasan, tercipta pula ‘Islamic State’ (IS).
 Segala keadaan sesungguhnya ada hikmah dan dengan izinNya. Pusat Kajian Pondok perlu dan bakal menumpukan perhatian yang serius dan mendalam bagi menyelami dan menrungkai kemelut Melayu-Islam.

Aktiviti persidangan, seminar, penerbitan mengenai hal-hal yang berkaitan melibatkan golongan Ulama sediada, cendiakawan, masyarakat umum adalah usaha yang baik bagi menyampai dan menjelaskan yang hak dan yang benar melalui jaringan pondok, kitab-kitab dan kepakaran luar dan dalam.


Pertanggungjawaban yang besar ini, digalas di bahu Dato’ Dr Mashitah, dengan penuh yakin mampu sebagai pemangkin dan pengerak dakwah yang berlandaskan Al-Quran dan As Sunnah yang dinantikan dengan penuh rasa bangga oleh komuniti Muslimin sebenar.

No comments:

Post a Comment