Sunday, June 07, 2015

Permusuhan Bukan Jalan Penyelesaian

Pepatah Omputih ada menyebut, "Keep your friends close but your enemies, closer".

Pertelingkahan yang kelihatan amat membimbangkan yang sedang dimainkan Saudara-saudara yang mengaku Islam. Terhasut dengan rencana puak Kuffar, Munafiq juga si Fasiq mengetuk untuk merobohkan keselamatan dan budaya yang aman dan harmonis.

Dirujukkan ayat-ayat Al Quran dan Hadis sebagai panduan dan mengajak kembalilah kepada tali Allah SWT.

Firman Allah SWT di dalam Surah Al Imran, Ayat 103 dengan maksud:
"Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu (di masa jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah, orang yang bersaudara".

Di dalam Surah An-Nissa, ayat 1:
"Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu”.

"Wahai umat manusia, hendaklah kamu sekalian bertaqwa kepada Allah, yang telah menjadikan kamu sekalian (berasal) dari satu bapa (Adam) yang kemudian dijadikannya pula pasangannya , dari kedua jenis kelamin iaitu maka berkembang biaklah manusia di muka bumi ini lelaki dan perempuan. Maka hendaklah kamu takut kepada Allah yang kamu minta-meminta dengan namaNya, demikian juga hendaklah kamu jaga tali persaudaraan (silaturrahim). Allah selalu waspada tehadap kamu sekalian"

Surah yang sama, ayat 36, Allah SWT berfirman yang bermaksud:
"Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan jangan kamu sekutukan Dia dengan sesuatu pun jua dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu-bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membangga-banggakan diri"

Rasullullah SAW turut bersabda, dan mafhumnya:
“Dan siapa yang beriman dengan Allah dan Hari Akhirat maka hendaklah dia mengeratkan kekeluargaan (silaturrahim)”
Hadis Riwayat Bukhari

No comments:

Post a Comment