Tuesday, September 08, 2015

Malaysia Berperanan Aktif Antara Negara Serantau

Baru-baru ini berlangsung satu majlis Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN (AIPA), Perhimpunan Agung AIPA ke-36 bertempat di Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur, 6 - 12 September 2015 yang dirasmikan oleh YAB Perdana Menteri Dato' Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak. Turut sama adalah YABhg Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Haji Mulia, Yang DiPertua Dewan Rakyat dan Presiden AIPA  bersama Yang DiPertua Dewan Negara, YABhg Tan Sri Abu Zahar bin Ujang. 


Negara anggota AIPA terdiri dari Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao DPR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Setelah tertubuhnya ASEAN pada tahun 1970, ahli-ahli parlimen di dalam negara anggota menyedari kekuatan badan itu terbentuk dari dalam persekutuan itu sendiri maka pada 7hb September 1977, terbentuklah AIPA.

Maka AIPA menjalin kerjasama badan perundangan melihat peningkatan penyertaan penduduk negara ASEAN dalam segmen ekonomi, sosial dan budaya amat perlu bagi; menggalakkan ekonomi, pembangunan sosial dan budaya rantau melalui kerjasama melindungi kestabilan politik dan ekonomi serantau dari kuasa besar, dan adakan satu forum bagi mencari dan mencapai resolusi perbezaaan anatar negara serantau. 

Di dalam Perhimpunan kali ini, beberapa agenda telah digarap dan akan dibentangkan menurut Jawatankuasa yang telah dibentuk:

Jawatankuasa A. Wanita-ahli Parlimen daripada AIPA (WAIPA):
 1. Pengiktirafan Pasca 2015 Agenda Pembangunan mengenai Kesaksamaan Jantina
 2. Menggalakkan Budaya Menghormati, Hak Wanita dan Gadis Ke Arah Keterangkuman

Jawatankuasa B. pada Perkara-perkara politik:
 1. Laporan Muka AIPA-ASEAN pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-26
 2. Resolusi mengenai Penerimaan Laporan Mesyuarat ke-7 Caucus AIPA
 3. Mengukuhkan Komuniti ASEAN Melalui Tadbir Urus yang Baik Ke arah Keterangkuman
 4. Memperkukuhkan Keselamatan Komuniti Kepolitikan ASEAN Ke Arah Keterangkuman

Jawatankuasa C. pada Perkara-perkara ekonomi:
 1. Meningkatkan Kerjasama Antara Wilayah dan Integrasi Intra-Daerah dalam Perdagangan dan Industri
 2. Merapatkan Jurang Pembangunan di kalangan negara-negara anggota ASEAN

 Jawatankuasa D. pada Perkara-perkara Sosial:
 1. Melindungi Hak Orang tua dan Meningkatkan kualiti hidup mereka
 2. Meningkatkan Pengajian Tinggi Ke Arah Komuniti ASEAN Yang Terangkum
 3. Laporan Mesyuarat ke-12 AIFOCOM "Memerangi Anasir Dadah" yang dipengerusikan oleh YB Datuk Noor Ehsanuddin Haji Mohd Harun Narrashid pada 7-11hb Jun yang lalu.
 4. Resolusi Pembentukan Teknikal Kumpulan Kerja AIFOCOM

Jawatankuasa E. pada Perkara-perkara Organisasi.

F. Topik Dialog dengan Pemerhati Negara AIPA

Penglibatan YB Datuk Noor Ehsan selaku Pengerusi di dalam Jawatankuasa Sosial membuktikan kepercayaan dan integriti ahli Parlimen Malaysia di kalangan ahli Parlimen ASEAN.

No comments:

Post a Comment